Mänskliga fri- och rättigheter och etik

Den kristna etiken är grunden till mänskliga fri- och rättigheter. ”Allt vad ni vill att människor skall göra er – det skall ni göra dem!” Det är en god grund för välfärdssamhället.

Vi behöver etisk vägledning i vårt handlande och i våra relationer. Vi behöver tydliga värderingar och etiska principer, vi måste våga peka ut vad som är rätt, gott och sant i samhället.

Bara då kan vi skapa ett tryggt och stabilt samhälle. Samhällsbygget måste utgå från att varje människa är unik och har ett absolut, okränkbart värde.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *