Sexualitet utan normer

I dagens sexualiserade samhälle har sexuliteten kopplats bort från normer och värderingar.

Sex är något fritt – att ha när man vill, och med vem man vill.

Detta är något nytt i människans historia – och farligt.

En sexualitet utan normer innebär att människovärdet degraderas – människan blir ett objekt. ”Sex är till för mig, jag använder vem jag vill”.

I ett sådant samhälle lär sig människor – oftast män – att det är Ok att ta för sig. Det leder till att spärrarna släpper och gör det lättare att i en viss situation kränka genom våldtäkt eller utnyttjande.

Det måste finnas gränser – det gäller i alla områden i livet. Det måste finnas normer som talar om var gränserna går.

Ett samhälle utan normer och värderingar, som enbart grundar sig på vad majoriteten, eller vad media, eller makten vill, leder till ett samhälle där människovärdet degraderas och kränks.

Ett sådan samhälle vill inte jag ha.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *