Kristdemokraterna behöver visa tydlighet i försvarsfrågan

Jag har tidigare här skrivit om att vi behöver förstärka vårt försvar (här).

I torsdags skrev ledande folkpartister en debattartikel i Svd: Försvaret av Sverige måste stärkas. Många av förslagen är bra och värda att ta på allvar: Återupprätta Gotlandsbrigaden, Färdigställ Visbykorvetterna, Organisera armén i 5 brigader,  bibehåll dagens JAS-plan, ökade ekonomiska resurser till försvaret.

Vi behöver en debatt inom Kristdemokraterna för att bestämma vilken linje vi som parti skall driva. Idag uppfattas vi nog som rätt profil-lösa!

På vår hemsida kan man läsa följande:  ”Försvarsmakten ska ha en sådan styrka, sammansättning, beredskap och gruppering att den kan verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet.”

Men det är inte något som påverkar vår försvarspolitik i någon större utsträckning.

Else-Marie Lindgren, partiets talesman i försvarspolitiska frågor säger: ”För att ha ett långsiktigt hållbart försvar måste vi lära av historien. Historien har lärt oss att upprustning leder till kapprustning mellan länder och är ett hot mot freden. Kristdemokraterna tycker det är bra med ett insatsförsvar. Fokus är ett mer användbart, tillgängligt flexibelt samt uthålligt försvar. En modern försvarsmakt, som kan klara de säkerhetspolitiska utmaningarna, måste bestå av användbara förband både nationellt och internationellt.”

Men är det verkligen sant (att upprustning leder till kapprustning)?

Inför valet har Alliansen tillsatt en grupp för att bearbeta Alliansens utrikes- och försvarspolitik, där Holger Gustavsson är vår representant.

KDU driver att vi skall satsa på ett stärkt försvar. Alf Svensson skrev förra våren en debattartikel i DN: ”Tolgfors driver fram en orimlig försvarspolitik”.

På rikstinget tog vi beslut om en översyn av vår försvarspolitik, men sedan dessa har ingenting hörts om denna översyn.

Men många av våra väljare vill ha större tydlighet, och ett starkare försvar.