Kristdemokratisk riksdagskandidat reagerar starkt mot Sensus genuspolicy

På nyhetsplats berättar Kyrkans tidning att Sensus infört en ny policy för arbetssökande. Den ansökande skall i formulär för ansökan kryssa i om de är han, hon eller hen.

– Häpnadsväckande, säger Per-Olof Hermansson, ordföranden för Kristdemokraterna i Mark, och tillika riksdagskandidat för partiet i Västra Götaland södra. ”Företeelser som denna vill skapa ett samhälle med förtryckande nyspråk, och likriktning i tanken.”

– Det tar priset för det sämsta sättet att verka för jämställdhet på. Det här är ett exempel på när någon skulle behöva ropa ”Kejsaren har inga kläder”!

”Tyvärr möter vi mer och mer företeelser inom genusområdet som faller på sin egna absurditet, t.ex Lunds universtitets pilotprojekt som syftar till att genus-certifera kurser baserat på kurlitteraturen och författarnas kön.

Som kristdemokrat vill jag verka för att tendenser som denna beivras. Vi behöver i stället arbeta för att människor genom en inneboende mänsklighet baserat på etik och kultur behandlar varandra som de själva vill bli behandlade. Besluten om hur man skall leva måste lämnas till den enskilde i sitt sammanhang, familjen, och ytterst civilsamhälllet, inte till politiker och statliga institutioner.”

För mer information kontakta:

Per-Olof Hermansson, 0709-91 97 60

per-olof.hermansson@kristdemokraterna.se

PS. Ett antal organisationer är med i Sensus som jag tror skulle bli mycket förvånade om de kände till Sensus genuspolicy. Dags att byta studieförbund? Här är listan.

Äntligen en gymnasieskola för alla

I mitten av oktober fattade riksdagen äntligen beslut om en ny gymnasieskola. Med detta beslut tog vi ett stort steg framåt för svensk skola, inte minst för de elever som vill utveckla ett yrkeskunnande. En av de största utmaningarna är att skapa en skola där alla elever känner sig bekräftade och stimulerade. Ett viktigt redskap i det arbetet är att elever med praktiska förmågor uppmuntras och beröms på samma sätt som elever med mer teoretiska talanger. Under en lång tid har gymnasieskolan haft en alltför ensidig betoning på teoretiska kunskaper och högskolebehörighet på bekostnad av yrkeskunnighet. Denna inriktning har drabbat många elever, inte minst i form av försämrad självkänsla och förlorad stolthet. Kravet på att alla elever ska uppnå högskolebehörighet har onekligen lett till en skola där många elever lämnats efter.

Det krävs ett trendbrott för svensk gymnasieskola. En viktig utgångspunkt är att elever med fokus på yrkeskunnande ska kunna utvecklas och stimuleras på samma sätt som elever med sikte på akademiska studier. Yrkeskunskaper ska tas till vara på samma sätt som teoretiska begåvningar. Det handlar om att se till varje elevs behov och förutsättningar. Skolan ska lyfta, inte sänka elever. Vår övertygelse är att varje elev kan lyckas i skolan med rätt stöd och motivation.

Kristdemokraterna har länge kämpat för att yrkesprogrammen ska utvecklas och yrkeskunnande uppvärderas. Det blir nu äntligen verklighet. Lärlingsprogrammen blir permanenta, yrkesprogrammen ges en ökad programfördjupning och entreprenörskap ska betonas mycket mer jämfört med idag. Ingen elev på yrkesförberedande program ska stängas ute från högre utbildning. För de elever som vill satsa vidare på akademiska studier finns möjlighet till behörighet inom gymnasieskolans ram. Men för de elever som önskar att gå vidare till en yrkeshögskola eller direkt till arbetsmarknaden ges möjlighet till ökat yrkeskunnande. Vi är övertygad om att denna omläggning kommer att leda till färre avhopp och att fler elever klarar av utbildningens mål. Regeringens satsning på de yrkesförberedande utbildningarna är en vinst för alla, inte minst för de elever som i dagens skola känner att deras yrkeskunnande inte är något värt.

Vänsterkartellen är emot regeringens nya skolpolitik. De säger visserligen ja till regeringens förslag om ökad yrkesfördjupning, men säger sig samtidigt vilja ha ökade teoretiska krav på de yrkesförberedande programmen. Det riskerar att leda till att många elever inte klarar kunskapsmålen. Det i sin tur leder till ökade avhopp med allvarliga konsekvenser både för enskilda och för samhället. Det är märkligt hur arbetarpartier, som både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet utger sig för att vara, inte gläds åt den nya gymnasieskolan.

Vi är mycket nöjda över det beslut riksdagen har tagit som innebär en tydlig uppgradering av de praktiska linjerna. Vi skapar nu förutsättningar för en modern gymnasieskola, en skola där alla elever räknas och där alla elevers talanger är viktiga. Den ger förutsättningar för att fler ska klara utbildningens krav, för att fler ska kunna gå direkt från gymnasieskola till arbete och för att färre elever ska tvingas hoppa av skolan eller lämna den utan fullständiga betyg.

Eva Johnsson, Riksdagledamot                         Per-Olof Hermansson,
Distriktsordförande
Ordförande Barn- och Ungdomsnämnden i Mark Kristdemokraterna

Publicerad i Borås Tidning, 2009-12-02