Min kryss-vinst och partiets profil

Nu står det klart att Kristdemokraterna gjort sitt sämsta val sedan 1994. Vi backar i alla val, och i kommunerna blir vi nu mindre än Sverigedemokraterna räknat i antal mandat! Vi har 594 mandat, och SD har 609 mandat.

Nu är det allvar – som om det inte varit det efter tidigare val där vi backat (2002, 2006, EP-valet) !

Vi behöver göra en ordentlig val-analys över hur vi fungerar på kommunnivå, i region och landsting, och i riksdag och regering.

Att jag med min profilerade personvalskampanj vunnit kryssen i vår riksdagskampanj i VG Södra före sittande riksdagsledamoten sedan 8 år, Else-Marie Lindgren, tror jag är en fingervisning om i vilken riktning våra väljar vill att vi skall gå: vi behöver bli ett tydligare, ideologiskt alternativ till de andra borgerliga partierna.  (I kommunvalet fick jag 25,15 % i Mark 2 och 14,57 % i Mark 1.)

i har framstått som ett allmän-borgerligt parti och tappat bort vår tydliga koppling till den judisk-kristna etiken, med sin betoning på solidaritet och omsorg om de utsatta och svaga i samhället: änkor (äldre), föräldralösa barn (utsatta barn), främlingen som bor ibland oss.  I denna profilering (som  behövs) så behöver vår syn på människovärdet stå i fokus: alla människors  lika värda, men  också unika, okränkbara värde.

I dagens BT skriver ledaren lite grann om detta. I tidningen finns också en artikel om krysskampanjer och om min personvalskampanj. (hittar den inte ännu på internet.)

Utdrag ur ledaren:

Ty de [kryssen] säger något om vilken riktning väljarna vill ha i partiet. Det kan ha betydelse för framtiden och den kryssade politikerns utsikter att vinna gehör för sin linje.

Men det ger framförallt en möjlighet att minska klyftan mellan väljare och valda. Ett bra förhållande kan börja med ett kryss. Det är en sak att lägga ett partis valsedel i röstkuvertet. Den som dessutom kryssar en person har gett den ett personligt förtroende att förvalta.

Därför har en personkryssad politiker ett stort ansvar inför sina väljare. Det blir tydligare att det är därifrån, och inte från partiledningen, som uppdraget kommer.

Tidningen Dagen skriver också om partiets profil – i jakten på de allmänborgerliga väljarna så tappar vi de kristna väljarna. Fler kristna röstar på (S) än på KD!

En av våra viktiga frågor är: Vilket mervärde ger Kristdemokratin i politiken? Om det är den judisk-kristna etiken och dess tillämpningar på ett antal frågor som rör omsorgen om de utsatt och svaga, de äldre, barnen, främlingen ibland oss, människovärdet mm, då behöver vi lyfta fram det mer i våra politiska utspel och förslag. Annars drunknar vi i Alliansen, och blir sedda som ett av de ”blåa” partierna.

Vi har också totalt misslyckats att nå invandrarna, som ofta delar våra grundläggande värderingar, om än ibland med muslimsk utgångspunkt (den gyllene regeln finns i olika islamska varianter, islam delar sin religiösa grund med judendom och kristendom).


Valrörelsen – vad händer

Nu är den i full gång, hinner inte mycket mer än att åka runt och prata med folk på torg, marknader, debatter i radio och intervjuer med journalister.

I radio Sjuhärad har jag utmanat Phia Andersson (S), förstanamn på riksdagslistan, om kvotering av föräldraförsäkringen, men hon har avböjt/vägrat. Jag tror det beror på att (S) inte vågar ta debatt med oss i denna fråga. Lyssna här på intervju med Phia och med mig i Radio 7Härad

Jag har också utmanat Piratpartiet, Björn Odlund, förstanamn för distriktet på deras riksdagslista, om lagen om barnpornografi som PP vill avskaffa. Det var en bra, intressant debatt, och även samtalet som fortsatt efter radioinspelningen. Lyssna på debatten här.

Det är massor av debatter, affischuppsättning, utdelning av material på marknader och torg, annonsframtagning mm.

Ni kan läsa min personvalsfolder för att se vad jag delar ut.

Nomineringsstämmodrama: lotten avgjorde förstaplatsen till riksdagen!

Igår var det nomineringsstämma för Västra Götaland södra, eller Älsvborgs södra som det hette förr.

Nomineringskommitténs förslag till riksdagslista var att nuvarande riksdagsman sedan 8 år, Else-Marie Lindgren skulle stå på första plats, och jag på andra plats. Nomineringskommitténs var inte enig, 5 av 6 ville ha Else-Marie L. som första namn, och en, Jörgen Olsson från Mark, ville ha mig som första namn.

Efter lite debatt fastställdes arbetsordningen. Talartiden ändrades från föreslagna 5 minuter till 3, man var rädd för att vi skulle sitta till midnatt. Det var en oberättigad farhåga, vi blev klara före 20.00, dvs hela stämman tog inte mer än en och en halv timme.

Fastställande av regionlistan var odramatisk. Inga andra yrkanden än nomineringskommitténs förslag.

Sedan blev det riksdagslistans tur.  Rune Imberg, från Mark, yrkade att jag skulle stå som första namn.  En annan pesron från Mark yrkade att Else-Marie L. skulle stå som första namn, samt pläderade för henne.

Därefter pläderade Jörgen Olsson för mig genom att tala om partiets nedgång från 12% 1998, till dagens noteringar strax över 4-5 %. Han lyfta fram behovet att en politisk förnyelse, och att jag varit en av de som under de senare åren talat för detta, samt att det nu börjat märkas tecken på en förändring från partiledningen. ”Det behövs nytt blod, nya krafter, nya kvastar behöver sopa banan”. Han lyfte fram min förmåga att få bra kontakt med journalister, vilket leder till att jag blir flitigt citerad, och kontaktad av både tidningar och radio 7härad i olika frågor. Han lyfte fram att jag haft en stor påverkan på politiken i Mark, inte minst som vice ordförande i Barn- och Ungdoms nämnden.

Därefter följde om vartannat tre olika personers pläderingar för Else-Marie L, och nya inlägg av Jörgen Olsson (eftersom tiden kortats till 3 minuter), samt ett av Rune Imberg.

Sammantaget kändes det som en tydlig trend för Else-Marie L. Enbart två personer från Mark pläderade för mig.

Eftersom jag inte tidigare talat med ombud och känt av vilket stöd jag eller Else-Marie L har så var jag oviss vad gäller utgången. Omröstningen blev sluten.

Sittande ordförande, Bennie Strandberg, gissade (hörde jag sen) på 30 för Else-Marie och 5 för mig (dvs enbart Mark-röster). Vår ombudsman, Bo Erlandsson, trodde på 25 – 10.

När resultatet kungjordes: 17 – 17, och en avstår, gick luften ur lokalen. Det blev ett vakuum!

Ingen har varit med om något liknande. Det rådde en viss villrådighet.  Sittande ordförande ringde något samtal, kollade i stadgarna: Lotten skall avgöra!

Och lotten avgjorde: Else-Marie Lindgren på första plats. Eftersom inga andra yrkanden lagts, låg nomineringskommitténs förslag fast: jag på andra plats.

Är jag besviken? Ja, lite, det hade varit skönt att få vara partiets officiella kandidat.

Men jag är inte besviken i betydelsen nedslagen! Tvärtom, det känns som en moralisk seger.

Jag kan frimodigt säga att jag har lika stort stöd som henne av partiets stämmoombud!

Förtroendet för mig är lika stort som för den sittande riksdagsledamoten.

Det känns bra inför mötet med väljarna! Och det är trots allt viktigast att få väljarnas stöd.

Jag vet att jag är duktig att få genomslag i media, jag vet att jag är en duktig kampanjarbetare, jag är ihärdig, uthållig, jobbar hårt. (Senast under EU-valrörelsen lade jag ned 15 heldagar, plus spridda timmar. Det tror jag är mer än någon annan i distriktet!).

Jag vet att i de valrörelser där jag deltagit tidigare så har resultatet för KD i de kommunerna (Knivsta, Mark) varit bättre än kringliggande kommuner, och vi har inte följt med den nedåtgående trenden lika mycket, och i något fall så gick vi framåt trots att valvinden var nedåt.

Jag är också helt övertygad om att Kristdemokraternas kärnväljare i Västra Götaland södra vill ha en ideologiskt medveten, tydlig politiker i riksdagen. Någon som vågar sticka ut hakan, säga det som många känner, men kanske inte vågar säga. Någon som vill driva kristdemokratiska frågor som inte är politiskt korrekta, som går emot media och majoriteten, men som är baserat på vårt principprogram, och våra grundläggande värderingar.

Nu kommer jag behöva all hjälp och stöd från er alla som vill och kan stötta mig.

Jag kommer sätta upp en hemsida, en facebook-sida, ett nyhetsbrev för att informera er och alla presumtiva väljare, så att ni kan följa min valkampanj fram till valet i september!

PS.

Tillägg: Radio 7härad upptäckte via Facebook vad som  hänt, och intervjuade mig och Else-Marie. Lyssna här.

Eftersom Else-Marie offentligt bedömt min politik vill jag replikera att jag inte driver en konfessionell politik, jag skiljer på tro och politik. Jag använder inte Bibeln och gamla texter som grund för politiska förslag, och tycker inte att svenska statsministrar skall avsluta sina tal med ”Gud välsigne Sverige!”.

Däremot är min kristna tro, och  mina värderingar drivkraften för mitt politiska engagemang. Värderingarna är de judeo-kristna värden som västerlandets kultur bygger på, och som det kristdemokratiska partiet baserar sitt principprogram på. Utifrån dessa värderingar analyserar partiet (och jag) samhällsproblemen, och försöker  hitta lösningar att applicera. Det är inte att föra en konfessionell politik. Jag kommer skriver mer om detta. Det är viktigt att klargöra både för folk inom partiet som blandar ihop saker och ting, och än mer för media och väljare som också kan ha svårt att förstå.

Jag avstår från att recensera Else-Maries politik, och kommer fortsättningsvis att fokusera på att presentera den politiska linje och de frågor som jag vill driva.