Vårdnadsbidraget och arbetslinjen

Nu surrar det om vårdnadsbidraget.

Ett av argumenten är att vårnadsbidraget inte stödjer arbetslinjen. Men de som säger så har inte riktigt läst förslaget.

Vårdnadsbidraget syftar till att skapa valfrihet, mer tid för barnen och rättvisare villkor mellan olika omsorgsformer.

Men bidraget baseras inte på hur litet eller mycket förälderna arbetar, utan på hur mycket offentligt finansierad barnomsorg barnet har. Det betyder att man kan fortsätta att jobba och ta emot vårdnadsbidrag.

Huvudpoängen med arbetslinjen är att få ut fler människor i arbetsmarknaden, inte nödvändigtvis småbarnsföräldrarna, utan kanske just de som inte arbetar och inte är småbarnsföräldrar. Dessa skapar då resurser så att småbarnsföräldrarna under de få år det gäller (1-3) kan stanna hemma och själva ta hand om sina barn, om de vill det.

Ett annat argument är att reformen kommer att kosta pengar: Men det blir betydligt billigare än det alternativ som idag erbjuds alla barn: den kommunala barnomsorgen. Ett antal som idag väljer att inte ta del av den kommunala barnomsorgen (som de har rätt till, utan att det diskuteras vad det i så fall skulle kosta) kommer alltså när de får del av vårnadsbidraget inte kosta mer än det alternativ som ges dem idag.

Om det vore så att det är helt ointressant ur samhällssynpunkt att kunna vårda sina barn själv, och det optimala vore att föräldrarna omedelbart gick ut i arbete, då skulle vi i stället avskaffa föräldrapenningen, och införa det system som finns i stora delar av världen: man går tillbaka till jobbet mycket kort efter barnets födelse.

Ni som är kritiker: Är det det ni vill?

Vårdnadsbidraget är skapat utifrån ett barnperspektiv, vad är bäst för barnet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *